CHANGE the World

โออาร์ ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัว คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

โออาร์ ร่วมกับ ปตท. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัว คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

วันแม่ปีนี้ ชวนแม่ทำบุญด้วยการบริจาคให้กองทุนแสงอาทิตย์180บาท

 

 
วันแม่ปีนี้ ชวนแม่ทำบุญด้วยการบริจาคให้กองทุนแสงอาทิตย์180บาท

อ่านเพิ่มเติม...

พพ. เปิดงานสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ครั้งที่ 1

 

พพ. เปิดงานสัมมนาโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

พพ. ชูเคส บ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนค่าไฟฟ้ากว่า 12% ต่อปี

 

พพชูเคส บ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดใหญ่

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนค่าไฟฟ้ากว่า 12% ต่อปี

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) เชิญร่วมงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ประจำปี 2562” หนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย

 

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) เชิญร่วมงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย 
ประจำปี 2562” หนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย 

อ่านเพิ่มเติม...