CHANGE the World

"รสนา"แสดงความเห็นในรายการสิทธิประชาชนในการตรวจสอบพฤติกรรม

 "รสนา"แสดงความเห็นในรายการสิทธิประชาชนในการตรวจสอบพฤติกรรมคอร์รัปชันของนักการเมือง

 

"รสนา"ถามโรงไฟฟ้าไอน้ำต้องรับผิดชอบผลกระทบจากซีเซียม137

  

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"ถามโรงไฟฟ้าไอน้ำต้องรับผิดชอบผลกระทบจากซีเซียม137 ต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจของปราจีนฯหรือไม่

 

"รสนา"เสนอยุบ กบง.ประหยัดภาษีประชาชน หากไร้น้ำยากำกับผู้ค้าน้ำมันหยุดเอาเปรียบผู้บริโภค

    "รสนา"เสนอยุบ กบง.ประหยัดภาษีประชาชน หากไร้น้ำยากำกับผู้ค้าน้ำมันหยุดเอาเปรียบผู้บริโภค

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“รสนา” ถามกระทรวงพลังงานพ่อทุกพรรคการเมือง…!!??

  

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 

“รสนา” ถามกระทรวงพลังงานพ่อทุกพรรคการเมือง…!!??

 

"รสนา" ประกาศว่าวันนี้กบง.ควรกำกับผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลงอีกลิตรละ 1บาท

    

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ประกาศว่าวันนี้กบง.ควรกำกับผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลงอีกลิตรละ 1บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...