CHANGE Event

ผู้ว่าการ กปน. มอบรางวัลพิเศษวันเด็ก “MWA Kid’s Day 2022”

ผู้ว่าการ กปน. มอบรางวัลพิเศษวันเด็ก “MWA Kid’s Day 2022”

บ้านปู มอบรางวัลอัดฉีดแก่ทัพช้างศึก ตอบแทนนักกีฬาที่ได้สร้างความสุขให้คนไทย

    บ้านปู มอบรางวัลอัดฉีดแก่ทัพช้างศึก  ตอบแทนนักกีฬาที่ได้สร้างความสุขให้คนไทย  หลังคว้าแชมป์อาเซียน รายการเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020

กปน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน

กปน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการทัพบก เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

คณะผู้บริหารเขื่อนสิรินธร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

คณะผู้บริหารเขื่อนสิรินธร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว จ.อุบลราชธานี เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานในพื้นที่

เขื่อนสิรินธร ร่วมกับโครงการ หก-ทน. ต้อนรับคณะกองบินที่ 21 เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway)

เขื่อนสิรินธร ร่วมกับโครงการ หก-ทน. ต้อนรับคณะกองบินที่ 21 เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway)