CHANGE Event

BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

BAM มอบอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยกระดับที่ปรึกษาประกันชีวิตรุ่นใหม่ เปิดโครงการ “Road to Ocean LC” และ “90 Days Programs Gen2” ส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมครบทุกมิติ

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยกระดับที่ปรึกษาประกันชีวิตรุ่นใหม่  เปิดโครงการ “Road to Ocean LC”  และ “90 Days Programs Gen2”  ส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมครบทุกมิติ

 

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี 2566  (ปีที่ 21) และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

 

อินทรประกันภัย มอบสินไหมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถชน จ.เชียงใหม่

อินทรประกันภัย มอบสินไหมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต  จากอุบัติเหตุรถชน จ.เชียงใหม่