CHANGE (Life needs help)

กลุ่มธนชาต สนับสนุนอาหารบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

กลุ่มธนชาต สนับสนุนอาหารบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์


บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้ให้การสนับสนุน บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง แก่ ร.พ เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤติ


กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนโครงการ “ต้องรอด Up For Thai”เพื่อส่งต่อความห่วงใยและสู้ภัยโควิด-19

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนโครงการ “ต้องรอด Up For Thai”เพื่อส่งต่อความห่วงใยและสู้ภัยโควิด-19

 

อ่านเพิ่มเติม...

บ้านปูเดินหน้าช่วยไทยยับยั้ งการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากผ้า 1 แสนชิน้ ให้แก่ผู้พิการ

 

บ้านปูเดินหน้าช่วยไทยยับยั้ งการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่งมอบหน้ากากผ้า 1 แสนชิน้ ให้แก่ผู้พิการ

 

อ่านเพิ่มเติม...