CHANGE (Life needs help)

มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจถึงผู้สูงวัย

 มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจถึงผู้สูงวัย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

 กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st

 

อ่านเพิ่มเติม...

นวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความตั้งใจ เปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง”

 

นวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความตั้งใจ เปิด มูลนิธิมาดามแป้ง

สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม

 

อ่านเพิ่มเติม...

คปภ. ร่วมภาคธุรกิจประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว “น้องเบอรี่”

 

คปภ. ร่วมภาคธุรกิจประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว “น้องเบอรี่”

 

• สาวน้อยวัย 13 ปี ที่เสียชีวิตขณะช่วยอาสาทำแนวไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงจิตอาสาช่วยทำแนวกันไฟป่าเสียชีวิต

 

อ่านเพิ่มเติม...