CHANGE (Life needs help)

ลาซาด้ามอบสินค้าอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากว่าล้านบาท

 ลาซาด้ามอบสินค้าอุปโภคบริโภครวมมูลค่ากว่าล้านบาท
เคียงข้างประเทศไทยกับโครงการจากใจถึงใจสู้ไปด้วยกัน 
#StrongerTogether

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทิพยประกันชีวิต และธนาคารออมสิน มอบสินไหมโครงการประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 ทิพยประกันชีวิต และธนาคารออมสิน มอบสินไหมโครงการประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...

กปน. ชูโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ปีที่ 6

 

กปน. ชูโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ปีที่ 6  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน พร้อมให้ความรู้ช่างประปาเบื้องต้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนปรับปรุงระบบประปาโรงเรียน ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด

“สถานออกกำลังกายกลางแจ้ง” โดย BDMS จัดสร้างเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่สังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์

 ไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ รุดเข้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

อ่านเพิ่มเติม...