CHANGE the World

คดีบอส อยู่วิทยา เป็นประจักษ์พยานว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมของสังคม

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
คดีบอส อยู่วิทยา เป็นประจักษ์พยานว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมของสังคม

“ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรเหมาะสมที่สุดที่จะตรวจสอบว่าคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมหรือไม่?”

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
“ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรเหมาะสมที่สุดที่จะตรวจสอบว่าคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมหรือไม่?”

คดี’บอส กระทิงแดง บทพิสูจน์หลักนิติธรรมของกฎหมาย

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
คดี’บอส กระทิงแดง บทพิสูจน์หลักนิติธรรมของกฎหมาย

 

ยื่นหนังสือตลอดสายบังคับบัญชาของอธิบดีกรมศุกากรจี้ให้ยึดหรือริบนาฬิกาตกเป็นของแผ่นดิน

 
CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ยื่นหนังสือตลอดสายบังคับบัญชาของอธิบดีกรมศุกากรจี้ให้ยึดหรือริบนาฬิกาตกเป็นของแผ่นดิน

 

ยื่นหนังสือจี้ป.ป.ช.

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
ยื่นหนังสือจี้ป.ป.ช.
ทบทวนมติยืมใช้คงรูปเพื่อถ่วงดุลการตรวจสอบทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง