CHANGE the World

"รสนา โตสิตระกูล" ไม่ผ่านในรอบเลือกไขว้ที่เลือกโดยกลุ่มวิชาชีพ

         "รสนา โตสิตระกูล"  ไม่ผ่านในรอบเลือกไขว้ที่เลือกโดยกลุ่มวิชาชีพ

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รสนา" กกต.ควรประกาศเรื่องให้นับคะแนนรวมให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฮั้ว“จัดตั้ง สว.”

        "รสนา" กกต.ควรประกาศเรื่องให้นับคะแนนรวมให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฮั้ว“จัดตั้ง สว.”

 

อ่านเพิ่มเติม...

รัฐมนตรีกลาโหมจะรับซื้อข้าวเก่า10ปีไปเลี้ยงทหาร คิดได้ไง? ไม่อำมหิตไปหน่อยหรือ!?

     รัฐมนตรีกลาโหมจะรับซื้อข้าวเก่า10ปีไปเลี้ยงทหาร คิดได้ไง? ไม่อำมหิตไปหน่อยหรือ!?

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รสนา" ท้า รัฐมนตรีพลังงาน กล้าๆใช้อำนาจหน่อย

    "รสนา" ท้า รัฐมนตรีพลังงาน กล้าๆใช้อำนาจหน่อย

 

"รสนา"ถามรัฐบาลอ้างลดค่าครองชีพ แต่ขยับตรึง “ดีเซล“ ไม่เกิน33บาท

     "รสนา"ถามรัฐบาลอ้างลดค่าครองชีพ แต่ขยับตรึง “ดีเซล“ ไม่เกิน33บาท เป็นการลดค่าครองชีพ หรือ เปิดช่องให้ผู้ค้าน้ำมันดันกำไรเพิ่มกันแน่!?

 

อ่านเพิ่มเติม...