CHANGE the World

"รสนา" ถามทำไม นายกฯสั่งย้ายอธิบดีDSI ขณะกำลังจับอาชญากรทางเศรษฐกิจ เหมือนสั่งฆ่าขุนพลกลางศึก หรือมีอะไรในกอไผ่!!??

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ถามทำไม นายกฯสั่งย้ายอธิบดีDSI ขณะกำลังจับอาชญากรทางเศรษฐกิจ เหมือนสั่งฆ่าขุนพลกลางศึก หรือมีอะไรในกอไผ่!!??

 

"รสนา" ถามคุณกิตติรัตน์กล่าวว่าเงินดิจิทัลจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้น

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" ถามคุณกิตติรัตน์กล่าวว่าเงินดิจิทัลจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้น "กับดักแห่งความเขลา" นั้น จะเป็น white lie ครั้งที่2 ไหมคะ!?

 

"รสนา"ถามปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ดปตท. จะรักษาผลประโยชน์ใคร ประชาชน หรือ ปตท. ?!

  "รสนา"ถามปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ดปตท. จะรักษาผลประโยชน์ใคร ประชาชน หรือ ปตท. ?!

 

"รสนา" วิจารณ์รัฐบาล หยุดเล่นมายากล ลดราคาน้ำมันเสียที

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา" วิจารณ์รัฐบาล หยุดเล่นมายากล ลดราคาน้ำมันเสียที