CHANGE the World

รสนาถามปตทประกาศไม่ปรับ “ขึ้น”ราคาน้ำมันเป็นของขวัญปีใหม่11วันเพราะไม่ปรับ”ลด”ราคาน้ำมันทั้งเดือน ธ.ค ใช่ไหม

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 รสนาถามปตทประกาศไม่ปรับ “ขึ้น”ราคาน้ำมันเป็นของขวัญปีใหม่11วันเพราะไม่ปรับ”ลด”ราคาน้ำมันทั้งเดือน ธ.ค ใช่ไหม

รสนาจี้ถามแผนผ่องถ่ายหัวลำโพงให้เจ้าสัวยังไม่ล้มเลิก ใช่หรือไม่!?

   

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาจี้ถามแผนผ่องถ่ายหัวลำโพงให้เจ้าสัวยังไม่ล้มเลิก ใช่หรือไม่!?  คัดค้าน ก.คมนาคมประกาศหยุดรถไฟทางไกลจากทั่วประเทศเข้า-ออกหัวลำโพงตั้งแต่ 19 มค.2566

 

อ่านเพิ่มเติม...

รสนาขอให้นักการเมืองที่ดูแล รฟม.ยุติการรื้ออาคารอนุรักษ์บนถ.พระสุเมรุเป็นทางขึ้นลงรถใต้ดินสายสีม่วง

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 รสนาขอให้นักการเมืองที่ดูแล รฟม.ยุติการรื้ออาคารอนุรักษ์บนถ.พระสุเมรุเป็นทางขึ้นลงรถใต้ดินสายสีม่วง

รสนาระบุค่าไฟภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจของไทยเปรียบเทียบราคากับเพื่อนบ้านแพงเป็นอันดับ2 รองจากประเทศกัมพูชา

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาระบุค่าไฟภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจของไทยเปรียบเทียบราคากับเพื่อนบ้านแพงเป็นอันดับ2 รองจากประเทศกัมพูชา 

 

ข้อเสนอต่อกระทรวงพลังงานเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

ข้อเสนอต่อกระทรวงพลังงานเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพง โดย สภาองค์กรของผู้บริโภค เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยา เพื่อชาติและประชาชน สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 133 องค์กร

อ่านเพิ่มเติม...