CHANGE the World

"รสนา"เสนอยุบ กบง.ประหยัดภาษีประชาชน หากไร้น้ำยากำกับผู้ค้าน้ำมันหยุดเอาเปรียบผู้บริโภค

    "รสนา"เสนอยุบ กบง.ประหยัดภาษีประชาชน หากไร้น้ำยากำกับผู้ค้าน้ำมันหยุดเอาเปรียบผู้บริโภค

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“รสนา” ถามกระทรวงพลังงานพ่อทุกพรรคการเมือง…!!??

  

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล
 
 

“รสนา” ถามกระทรวงพลังงานพ่อทุกพรรคการเมือง…!!??

 

"รสนา" ประกาศว่าวันนี้กบง.ควรกำกับผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลงอีกลิตรละ 1บาท

    

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ประกาศว่าวันนี้กบง.ควรกำกับผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลงอีกลิตรละ 1บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รสนา"เตือนอย่าให้ความดื้อดึงของรฟม.ที่จะรื้อโบราณสถาน

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"เตือนอย่าให้ความดื้อดึงของรฟม.ที่จะรื้อโบราณสถานเพื่อเป็นทางขึ้นจากรถไฟฟ้า แต่เป็นทางลงที่แสดงความตกต่ำทางรสนิยมของผู้บริหาร รฟม. มากไปกว่านี้เลย 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"รสนา"บอกราคาน้ำมันเบนซินปรับลดลงได้ 1.50 บาท/ลิตร

    

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"บอกราคาน้ำมันเบนซินปรับลดลงได้ 1.50 บาท/ลิตร

 

อ่านเพิ่มเติม...