CHANGE the World

"รสนา"ขอให้พรรค พปชร.ตอบโจทย์สูตรลดราคาน้ำมันเป็นการเฉือนเนื้อรัฐให้กลุ่มทุนพลังงาน และเป็นการหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้าน หรือไม่!?!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"ขอให้พรรค พปชร.ตอบโจทย์สูตรลดราคาน้ำมันเป็นการเฉือนเนื้อรัฐให้กลุ่มทุนพลังงาน และเป็นการหาเสียงแบบตีหัวเข้าบ้าน หรือไม่!?!

 

นายกรัฐมนตรี เซ็นทิ้งทวน (ใส่อกประชาชน)ก่อนรัฐบาลประกาศยุบสภา !? ทั้งที่ประเทศมีไฟฟ้าสำรองมีสูงถึงกว่า 50%

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 นายกรัฐมนตรี เซ็นทิ้งทวน (ใส่อกประชาชน)ก่อนรัฐบาลประกาศยุบสภา !? ทั้งที่ประเทศมีไฟฟ้าสำรองมีสูงถึงกว่า 50% 

 

"รสนา"เฉ่งรัฐบาลไขสือไม่ฟังคำแนะนำเอกฉันท์ศาลรธน.ให้

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"เฉ่งรัฐบาลไขสือไม่ฟังคำแนะนำเอกฉันท์ศาลรธน.ให้ กำหนดเพดานไฟฟ้า ดันอนุมัติซื้อไฟเอกชนรายใหญ่เพิ่มอีก 3.6 พันเมก แก้เกี้ยวซื้อไฟประชาชน 90 เมก

 

 

"รสนา"แสดงความเห็นในรายการสิทธิประชาชนในการตรวจสอบพฤติกรรม

 "รสนา"แสดงความเห็นในรายการสิทธิประชาชนในการตรวจสอบพฤติกรรมคอร์รัปชันของนักการเมือง