CHANGE (Life needs help)

เพราะรอยยิ้มของลูกคือความสุขของแม่ “ชมพู่ อารยา-มิว ศุภศิษฏ์ ” นำทีมชวนคนไทย

 

เพราะรอยยิ้มของลูกคือความสุขของแม่
“ชมพู่ อารยา-มิว ศุภศิษฏ์ ” นำทีมชวนคนไทย
ร่วมบริจาครอยยิ้ม...ให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่!

 

อ่านเพิ่มเติม...

อาคเนย์ สนับสนุนการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

 

อาคเนย์ สนับสนุนการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

 

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอหนองฮี

อ่านเพิ่มเติม...

BDMS ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่าง ๆ

 

 

BDMS ร่วมมือกับพันธมิตรและภาคส่วนต่าง ๆ

 

จัดสร้าง สถานออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่สังคมไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...