CHANGE (Life needs help)

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือน ในซอยตากสิน 23

  คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือน ในซอยตากสิน 23

 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมระดมทุนช่วยผ่าตัดน้องหมา !!!!

 

รวมระดมทุนช่วยผ่าตัดน้องหมา !!!!


อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563

เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2563 ให้แก่นิสิต นักศึกษา สาขาการประกันภัยและสาขาประกันชีวิต

 

กปน. จับมือ กทม. เปิดตัวโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย”

 
กปน. จับมือ กทม. เปิดตัวโครงการ “ตาสับปะรด ช่วยลดน้ำสูญเสีย”
ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้คนกรุงเทพฯ