เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สร้างความมั่นใจร้านค้า ผู้มาใช้บริการ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สร้างความมั่นใจร้านค้า ผู้มาใช้บริการ

 

 

 

 

 

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สร้างความมั่นใจร้านค้า ผู้มาใช้บริการ

ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

พร้อมด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำรถพระราชทานตรวจโควิด-19 ให้บริการประชาชน

 

 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริเวณลานเอ็ม บี เค อเวนิว ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทานให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งได้รับความมือจาก ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในการสนับสนุนพื้นที่ โดยมี นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน แพทย์หญิงจิรวัฒน์ องค์พิพัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการ นายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ นายวิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และ นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ โดยมีประชาชนทั่วไป พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจจำนวน 1,027 คน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สำหรับศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ศูนย์การค้าน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการ ยึดมั่นและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ปฎิบัติภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย ที่มีความสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการและความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับผู้มาใช้บริการ พนักงาน และผู้ประกอบการร้านค้า อาทิ การทำความสะอาดอย่างเข้มข้นทุกจุดสัมผัส การฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนทั่วทุกพื้นที่ภายในศูนย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

 

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังได้มีการลงทุนติดตั้งนวัตกรรมฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่เครื่องปรับอากาศส่วนกลางภายในศูนย์ฯทุกเครื่อง และระบบกรองอากาศ HEPA Filter ทั่วอาคารเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์หมุนเวียนตลอดเวลา

 

ขณะเดียวกัน เอ็ม บี เค มีนโยบายดูแลสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อาทิ ร่วมบริจาคเงิน น้ำดื่มMBK และ ข้าว มาบุญครองให้กับโรงพยาบาลสนาม หน่วยงานราชการ ชุมชน รวมถึงสนับสนุนพื้นที่ในการสร้างงานสร้างอาชีพช่วยเหลือภาคประชาชนและหน่วยงานกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้ด้อยโอกาส เกษตรกร สื่อมวลชน มัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19

 

เอ็ม บี เค ขอยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไข ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ตลอดจนประชาชนชาวไทย เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน