CHANGE Environment

"นายกฯประยุทธ์โปรดหยุดร่างกฎหมายปิโตรเลียมฉบับสัมปทานจำแลง"

นายกฯประยุทธ์แก้ปัญหาการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ได้ด้วยการออกคำสั่งให้งดเว้นการสรรหากรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือมีคำสั่งใหม่ ซึ่งเท่ากับยกเลิกการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนี้ไปด้วย 
ถือว่าท่านนายกฯประยุทธ์รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม และท่านสามารถแก้ปัญหากรณีนี้ได้ดี ก่อนที่จะลุกลามจนประชาชนเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลคสช.
ท่านนายกฯได้รับความชื่นชมที่แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และจะดียิ่งขึ้น หากท่านนายกฯประยุทธ์ จะมีคำสั่ง "ถอนร่างพ.ร.บ ปิโตรเลียม ฉบับลับลวงพราง สัมปทานจำแลง" ที่อยู่ในสนช.เสียด้วยอีกเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

"ปิโตรเลียมในแผ่นดินนี้เป็นของประชาชน ร่างกฎหมายใหม่ต้องฟังเสียงประชาชน หรือเสียงประชามติ"


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

    "ปิโตรเลียมในแผ่นดินนี้เป็นของประชาชน ร่างกฎหมายใหม่ต้องฟังเสียงประชาชน หรือเสียงประชามติ" "พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศสละราชสมบัติ" ความตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยฉะเพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้น โดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร....."

อ่านเพิ่มเติม...

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

 

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

อ่านเพิ่มเติม...

บี.กริม จับมือพันธมิตร เดินสายโรดโชว์ โรงเรียนนานาชาติ พร้อมแผนต่อเนื่องระยะยาว ปลูกจิตสำนึกรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

 

 

 บี.กริม จับมือพันธมิตร เดินสายโรดโชว์ โรงเรียนนานาชาติ
พร้อมแผนต่อเนื่องระยะยาว ปลูกจิตสำนึกรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ปตท. - กรมป่าไม้ เปิด “โครงการป่าในเมือง” ที่คุ้งบางกะเจ้า

 

ปตท. - กรมป่าไม้ เปิด “โครงการป่าในเมือง” ที่คุ้งบางกะเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...