ปตท. - กรมป่าไม้ เปิด “โครงการป่าในเมือง” ที่คุ้งบางกะเจ้า

ปตท. - กรมป่าไม้ เปิด “โครงการป่าในเมือง” ที่คุ้งบางกะเจ้า

 

 

 

 

ปตท. - กรมป่าไม้ เปิด “โครงการป่าในเมือง” ที่คุ้งบางกะเจ้า

 


นายวิจารย์ สิมาฉายา (ซ้ายสุด) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายกฤษณ์ อิ่มแสง (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน ร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง “คุ้งบางกะเจ้า สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้ ปตท. ร่วมมือกับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ศึกษาวิจัยป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและรวบรวมพันธุกรรมพืชลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน