มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

 

 

 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ รสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร เหตุเอื้อประโยชน์ให้เชฟรอน

 

 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดยนางสาวรสนา โตสิตระกูล (ตำแหน่ง) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ตัวแทนคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) พร้อมด้วยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน (คปพ.) เข้าพบนายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช.


เพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม (บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด) ดังต่อไปนี้


1. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรตีความกฎหมาย มีผลเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม ได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษีอากร


2. เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรไม่ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด มีผลเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้กระทำความผิด และทำให้รัฐเสียประโยชน์จากการไม่ได้รับค่าปรับ

 

ร่วมชมเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ที่ : ถ่ายทอดสดการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช ขอให้ไต่สวน และวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายศุลกากรกระทำความผิด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายปิโตรเลียม