"นายกฯประยุทธ์โปรดหยุดร่างกฎหมายปิโตรเลียมฉบับสัมปทานจำแลง"

"นายกฯประยุทธ์โปรดหยุดร่างกฎหมายปิโตรเลียมฉบับสัมปทานจำแลง"

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

นายกฯประยุทธ์แก้ปัญหาการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ได้ด้วยการออกคำสั่งให้งดเว้นการสรรหากรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือมีคำสั่งใหม่ ซึ่งเท่ากับยกเลิกการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนี้ไปด้วย 

ถือว่าท่านนายกฯประยุทธ์รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม และท่านสามารถแก้ปัญหากรณีนี้ได้ดี ก่อนที่จะลุกลามจนประชาชนเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลคสช.

ท่านนายกฯได้รับความชื่นชมที่แก้ปัญหาได้ทันท่วงที และจะดียิ่งขึ้น หากท่านนายกฯประยุทธ์ จะมีคำสั่ง "ถอนร่างพ.ร.บ ปิโตรเลียม ฉบับลับลวงพราง สัมปทานจำแลง" ที่อยู่ในสนช.เสียด้วยอีกเรื่อง

ขณะนี้ประชาชนในจังหวัดต่างๆกำลังช่วยหารายชื่อกันอย่างกระตือรือร้นเพื่อเสนอร่างพ.ร.บ ปิโตรเลียม ฉบับประชาชน แสดงถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย"ฉบับสัมปทานจำแลง" ของกระทรวงพลังงาน และรายชื่อของประชาชนที่ส่งมาถึงคปพ.ก็มาจากทั่วประเทศทั้ง77จังหวัด 

ถ้าท่านนายกฯจะรับฟังความต้องการของประชาชนที่ต้องการปกป้องทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศ และสนับสนุนท่านนายกฯในการปฏิรูปนโยบายพลังงานไปในทิศทางของการพึ่งตนเองของประเทศ ท่านควรสั่งถอนร่างกฎหมายปิโตรเลียมที่เป็นปัญหาออกจากสนช.ด้วย

ท่านนายกฯจะได้ใจของประชาชนว่าท่านรับฟังเสียงของประชาชน และเลือกยืนข้างผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากกว่ายืนข้างผลประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงาน 

ท่านนายกฯควรใส่ใจต่อคำเรียกร้องของประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความระแวงสงสัยที่นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาต่อคสช. ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ มีภารกิจเพื่อมาปลดล็อคอุปสรรคให้กลุ่มทุนพลังงานด้วยหรือไม่? 

รสนา โตสิตระกูล
13 ก.ค 2559