บี.กริม จับมือพันธมิตร เดินสายโรดโชว์ โรงเรียนนานาชาติ พร้อมแผนต่อเนื่องระยะยาว ปลูกจิตสำนึกรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

บี.กริม จับมือพันธมิตร เดินสายโรดโชว์ โรงเรียนนานาชาติ พร้อมแผนต่อเนื่องระยะยาว ปลูกจิตสำนึกรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

 

 

 

บี.กริม จับมือพันธมิตร เดินสายโรดโชว์ โรงเรียนนานาชาติ
พร้อมแผนต่อเนื่องระยะยาว ปลูกจิตสำนึกรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืน

 

 

บี.กริม WWF – ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) และ Asian Tigers Mobility จับมือจัดกิจกรรมโรดโชว์ “Save the Tigers Roadshow” ที่ โรงเรียนบางกอกพัฒนาเป็นที่แรกในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทของเสือโคร่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และจะเดินสายจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปยังโรงเรียนนานาชาติกว่า 6 แห่ง พร้อมแผนต่อยอดไปยังโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ และโรงเรียนไทยในปี 62 มุ่งหวังปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์เสือโคร่งอย่างยั่งยืนในกลุ่มคนรุ่นใหม่


มร.กอร์ดอน คองดอน ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ WWF - ประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดโรดโชว์ “Save the Tigers Roadshow” ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เสือโคร่ง นักเรียนทุกคนที่ได้เห็นนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต บทบาทและตระหนักถึงความสำคัญเป็นพิเศษของเสือโคร่งที่มีต่อระบบนิเวศ รวมถึงสถานการณ์ของเสือโคร่งในปัจจุบันที่ลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง หลังจากสำรวจพบว่าประชากรเสือโคร่งเฉพาะในประเทศไทยเหลือเพียง 200 ตัว จากประชากรเสือโคร่งทั่วโลก 3,000 ตัวโดยประมาณ ถือเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยกิจกรรมโรดโชว์นี้มีการจัดทำและผลิตบอร์ดนิทรรศการวิถีการดำรงชีวิตของเสือโคร่งในธรรมชาติ


สำหรับ ชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา ทั้งยังมีกิจกรรม อาทิ ต่อจิ้กซอว์เสือ เขียน postcard ให้กำลังใจ เรนเจอร์ – ผู้พิทักษ์ป่า ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะมีบทบาทส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้น อันจะเป็นการนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนักเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งในธรรมชาติต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ไปยังโรงเรียนนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ Bangkok Patana School, Shrewsbury International School Bangkok, Bangkok International Preparatory & Secondary School (Bangkok Prep), St.Andrews International School Bangkok, NIST International School Bangkok และ International School Bangkok (Thailand) นำเสนอผ่านบอร์ดนิทรรศการ หวังดึงกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ผู้ปกครอง และครู กว่า 3,000 คน โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ให้เป็นกระบอกเสียงบอกต่อได้อย่างกว้างขวาง


คุณกุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนบางกอกพัฒนา รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ในการณรงค์ให้เสือโคร่งสามารถดำรงคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ให้แก่เด็กอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เสือ” ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อว่าเสียงของเด็กเป็นเสียงที่เปี่ยมไปด้วยพลังในการบอกต่อครอบครัว และคนรอบข้างซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมของเราได้อย่างแท้จริง โดยโรดโชว์ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่นับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทรงพลัง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมได้ รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ผู้ใหญ่เข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ได้ดีขึ้นด้วย


คุณเจย์ สเปนเซอร์ แอมบาสเดอร์ ของ WWF-ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโรดโชว์ ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะปลูกฝังให้เด็กมีใจเมตตา เกิดความรักและหวงแหนสัตว์ป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเด็กจะได้รับความรู้ในเรื่องของความสำคัญที่เสือมีต่อสิ่งแวดล้อม ความจำเป็นในการพิทักษ์ที่อยู่อาศัยของเสือ และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าได้ไม่ยาก ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่างๆ พร้อมหวังให้เด็กเป็นพลังเสียงในการสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อ การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน


ในปัจจุบันประชากรเสือโคร่งทั่วโลกที่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่ ประกอบด้วย อินเดีย ไทย รัสเซีย จีน พม่า ภูฎาน มาเลเซีย กัมพูชา บังคลาเทศ เนปาล และลาว ร่วมกันจัดทำพันธกิจเพื่อเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้เป็น 2 เท่าภายในปี 2565 โดยประเทศไทยมีเสือโคร่งมากเป็นอันดับ 4 ของโลกทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ 10 กลุ่มป่า 31 พื้นที่อนุรักษ์ อาทิ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้งนี้ บี.กริม เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง


โดยเฉพาะประชากรเสือโคร่งในผืนป่าภาคตะวันตกซึ่งเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเสือโคร่งเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดย บี.กริม ได้ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2556 ขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งด้วยการสนับสนุนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน อาทิ การวิจัยสัตว์ป่าและติดตาม การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์การดูแลคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมลาดตระเวนให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า (Smart Patrol) การปรับปรุงคุณภาพที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง และการสร้างอาคาร “บ้านเสือ” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเสือโคร่งแก่ผู้ที่สนใจ บี.กริม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ มร.เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ รองประธาน บี.กริม เรียลเอสเตท กล่าวทิ้งท้าย