CHANGE ท่องแดนธรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหากุศลใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหากุศลใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

 

อ่านเพิ่มเติม...

พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 20 "บวชป่ามหากุศล"

 พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 20 "บวชป่ามหากุศล"

อ่านเพิ่มเติม...

ทิพยประกันภัยเปิดตัว ปฏิทินปี 63 “พระพุทธสิหิงค์ สิงห์หนึ่ง เชียงแสน”

 

ทิพยประกันภัยเปิดตัว ปฏิทินปี 63 “พระพุทธสิหิงค์ สิงห์หนึ่ง เชียงแสน”

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมความคืบหน้าโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๒

 ประชุมความคืบหน้าโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๒

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๑

ประชุมโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ ๑ 

อ่านเพิ่มเติม...