CHANGE ท่องแดนธรรม

วิริยะประกันภัย พาผู้สูงอายุทัวร์บุญ “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 7”

 

 วิริยะประกันภัย พาผู้สูงอายุทัวร์บุญ
“สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 7”

อ่านเพิ่มเติม...

กราบสักการะ พระพุทธชินราช

 

กราบสักการะ พระพุทธชินราช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

 

 

ร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

นักธุรกิจเพชรพันล้าน “ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ” มุ่งหน้าหาธรรม ลด ละ กิเลส

 

 เรื่อง : สุทธิคุณ กองทอง

นักธุรกิจเพชรพันล้าน

“ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ” มุ่งหน้าหาธรรม ลด ละ กิเลส

อ่านเพิ่มเติม...

9 เดือน 9 ฤกษ์ดี ทิพยประกันภัยเปิดตัว ปฏิทินพระพุทธชินราช ”สมเด็จองค์ปฐม”

 

9 เดือน 9 ฤกษ์ดี ทิพยประกันภัยเปิดตัว ปฏิทินพระพุทธชินราช ”สมเด็จองค์ปฐม”

อ่านเพิ่มเติม...