CHANGE ท่องแดนธรรม

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทอดกฐิน วัดม่อมศรีบุญโยง ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

  

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลทอดกฐิน วัดม่อมศรีบุญโยง ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กฐินพระราชทานและกฐินตกค้าง

 กฐินพระราชทานและกฐินตกค้าง

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 9 จัดทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน

 

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 9 จัดทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม...

ธนาคารกรุงเทพร่วมสืบสานพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 54

 

ธนาคารกรุงเทพร่วมสืบสานพุทธศาสนา

น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 54

 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง วัดคู่บ้านคู่เมือง จ.มหาสารคาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างห้องน้ำ จำนวน 15 ห้อง วัดโต่งโต้น(เขาใหญ่)

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสร้างห้องน้ำ จำนวน 15 ห้อง วัดโต่งโต้น(เขาใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม...