CHANGE ท่องแดนธรรม

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตร รับการถวายโล่เกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga awards -2019

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ครั้งประวัติศาสตร์

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” ครั้งประวัติศาสตร์ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 15 ธันวาคมนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ ปราสาทสัจธรรม จัด “พิธี 5 ศาสนา” ถวายเป็นพระราชกุศล

 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ ปราสาทสัจธรรม
จัด “พิธี 5 ศาสนา” ถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

ออมสิน ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

 ออมสิน ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...