CHANGE ท่องแดนธรรม

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 208 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 208 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ. วัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม
  
 

วัดทุ่งเศรษฐี (ราม 2) จัดงานประจำปี ๒๒-๒๖ ก.พ.นี้

 วัดทุ่งเศรษฐี (ราม 2)  จัดงานประจำปี ๒๒-๒๖ ก.พ.นี้ 

 

มหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ และพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

      มหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ  และพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทิพยประกันชีวิต ร่วมบุญกฐินพระราชทาน ธนาคารออมสิน

  ทิพยประกันชีวิต ร่วมบุญกฐินพระราชทาน ธนาคารออมสิน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ร่วมบุญกฐินพระราชทาน ธนาคารออมสิน วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฏร์ธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี

  ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...