CHANGE ท่องแดนธรรม

คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

 
คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนทำบุญเมืองนครราชสีมา 364 ปี

 

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนทำบุญเมืองนครราชสีมา 364 ปี

พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวโคราช

 

กราบพระเกศาธาตุ สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

  กราบพระเกศาธาตุ
สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

 

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินถวายผ้าป่าทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์

 

ทิพยประกันชีวิต ร่วมกับธนาคารออมสินถวายผ้าป่าทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์

เมาไม่ขับจับมือปอเต็กตึ๊งลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ มอบเหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เตือนสติไม่ประมาท

เมาไม่ขับจับมือปอเต็กตึ๊งลดอุบัติเหตุตรุษจีนเมาไม่ขับ
มอบเหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เตือนสติไม่ประมาท

อ่านเพิ่มเติม...