CHANGE ท่องแดนธรรม

ส่อง "พระเครื่อง" อดีต ส.ส. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ แขวนติดตัวกว่า 3 ทศวรรษ

   

ส่อง "พระเครื่อง" อดีต ส.ส. อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ แขวนติดตัวกว่า 3 ทศวรรษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กปน. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 กปน. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565

 

อ่านเพิ่มเติม...

กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

 กปน. สร้างบุญใหญ่ จัดพิธีทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทิพยประกันภัยอัญเชิญผ้าพระกฐินโปรดประทาน

   ทิพยประกันภัยอัญเชิญผ้าพระกฐินโปรดประทาน ของสมเด็จพระสังฆราช ไปทอดถวาย  ณ วัดเทพนิมิต   จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...

พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 204 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

     พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 204 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

อ่านเพิ่มเติม...