ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี

ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี

 

 
 

 

ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี

 
 
 
 
นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดนิมิตรโพธิญาณ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565 เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างอุโบสถพระโพธิญาณ ศาสนสถานในวัด และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดนิมิตรโพธิญาณ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี