CHANGE ท่องแดนธรรม

ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยเข้าสู่วิถี “พุทธศาสนิกชน New Normal”

 

 

ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยเข้าสู่วิถี “พุทธศาสนิกชน New Normal”
ถวายสังฆทาน-ปัจจัยออนไลน์ผ่าน Thailandpostmart.com

 

ไอคอนสยาม ร่วมสืบสานวิถีไทย มหัศจรรย์งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน “ไอคอนสยาม ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง”

 
ไอคอนสยาม ร่วมสืบสานวิถีไทย มหัศจรรย์งานบุญครั้งยิ่งใหญ่
ในงาน “ไอคอนสยาม ไหว้พระสุขใจ หล่อเทียนไทยให้เรืองรอง”
สักการะขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 4 ภาค
พร้อมชมต้นเทียนพรรษาสุดวิจิตร และกิจกรรมพฤกษาบูชา ภูมิปัญญาแห่งศรัทธา
วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2563 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M

 

 

"ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ" ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

 
"ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ"
ส่งมอบเครื่องมือแพทย์ไปยังโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 

คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

 
คณะทำงานโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา เข้ากราบถวายทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนทำบุญเมืองนครราชสีมา 364 ปี

 

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนทำบุญเมืองนครราชสีมา 364 ปี

พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวโคราช