Change to AEC

“อมตะวีเอ็น”เตรียมลุยลงทุนทาวน์ชิฟลองถั่น

 

 

Short News นันทยา เนื่องนิยม

 

“อมตะวีเอ็น”เตรียมลุยลงทุนทาวน์ชิฟลองถั่น

หลังรัฐบาลเวียดนามฉลุยใบอนุญาตพัฒนาพื้นที่

“อมตะวีเอ็น” รับข่าวดี ล่าสุดรัฐบาลเวียดนามฉลุยใบอนุญาต ใบที่ 3 พัฒนาโครงการอมตะทาวน์ชิฟลองถั่น พื้นที่กว่า 4,000 ไร่ ผุดโครงการเมืองบริการที่พักอาศัย ศูนย์การค้า พาณิชยกรรม และธุรกิจบริการ โรงพยาบาล พร้อมสถานศึกษา รับทุนต่างชาติหลายประเทศทะลักเข้าเวียดนาม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“อมตะวีเอ็น” เผยรับกำไรไตรมาสแรก 46 ลบ.

 

 

CHANGE to AEC 

เรื่อง สุทิษา  สุภารัตน์ / นันทยา เนื่องนิยม 

 

“อมตะวีเอ็น” เผยรับกำไรไตรมาสแรก 46 ลบ.

โชว์ยอดขายที่ดินนิคมฯเบียนหัวได้แล้ว 30%

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ไซดา มูนา ทาสนีม “ผู้หญิงวันนี้เสมอภาค”

 

 

 

CHANGE Agent  นันทยา เนื่องนิยม

 

เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย

ไซดา มูนา ทาสนีม  “ผู้หญิงวันนี้เสมอภาค”

 

ภายหลังที่ ไซดา มูนา ทาสนีม  (Ms.Saida Muna Tasneem)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าพบปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เพื่อหารือประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับบังกลาเทศ ในงาน “Bangladesh Trade and Investment Conference 2016” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

Event ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจไทย-เมียนมา

 

 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อนักธุรกิจไทย-เมียนมา

พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา  เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
และประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ปีที่ 1/59  เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้เกิดการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ช่วยเหลือนักธุรกิจไทย-เมียนมา เพราะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจของสมาคมฯ  โดยเฉพาะตามแนวการค้าชายแดน  ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

“อมตะ วีเอ็น” เตรียมแผนเข้าตลาดทุนไทย ผุดโครงการสวนอุตสาหกรรมลองถั่นเวียดนาม

 

“อมตะ วีเอ็น” เตรียมแผนเข้าตลาดทุนไทย

 

ผุดโครงการสวนอุตสาหกรรมลองถั่นเวียดนาม

 

 

 

“อมตะ วีเอ็น” เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย  ชูแผนขยายลงทุน “โครงการสวนอุตสาหกรรมไฮเทค อมตะซิตี้ลองถั่น” เวียดนาม  เฟสแรก2,562.5 ไร่ หลังรัฐบาลเวียดนามเชื่อมั่นไฟเขียวให้เข้าลงทุนเมื่อกลางปี
ที่ผ่านมา 

 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAVN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา และบริหารเมืองอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศเวียดนาม เตรียมนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายได้ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม...