“อมตะวีเอ็น” เผยรับกำไรไตรมาสแรก 46 ลบ.

“อมตะวีเอ็น” เผยรับกำไรไตรมาสแรก 46 ลบ.

 

 

 

“อมตะวีเอ็น” เผยรับกำไรไตรมาสแรก 46 ลบ.

โชว์ยอดขายที่ดินนิคมฯเบียนหัวได้แล้ว 30%

            “อมตะวีเอ็น” เผยผลประกอบการไตรมาสแรกกำไร 46 ล้านบาท จากยอดขายพื้นที่ในนิคมฯอมตะซิตี้เบียนหัว เวียดนามกว่า 47 ไร่ คิดเป็น 30% ของเป้าหมายในปีนี้ 156 ไร่ มั่นใจสามารถโตได้ตามเป้าหมาย หลังนักลงทุนแห่ย้ายฐานผลิตเข้าเวียดนาม พร้อมลุยพัฒนานิคมฯ ลองถั่น และอมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลองถั่น รับนักลงทุนเพิ่มขึ้น

            คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด(มหาชน)  AMATAV ผู้ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินการใน
ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 201.48 ล้านบาทลดลง 24 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46 ล้านบาท เนื่องจากยังมีที่ดินอยู่ระหว่างการเตรียมโอนที่ค้างจากการขายในสิ้นไตรมาส 1หรือ backlog อีกจำนวน 10.9 เฮกตาร์ (68 ไร่) ซึ่งคาดว่าจะมีการโอนและสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการทำกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ได้ในระดับ 55% แม้ว่าการขายที่ดินในช่วงไตรมาสแรก นักลงทุนหลายรายยังอยู่ระหว่างการรอโอนการสิทธิ์ให้เช่าแก่ลูกค้า ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถโอนได้ภายในปี 2559 นี้ทั้งหมด โดยเป็นการรับรู้รายได้จากการโอนที่ดินจำนวน 2.5 เฮกตาร์ (16ไร่) จากการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เบียนหัว รวมทั้งค่าเช่าในพื้นที่พาณิชย์และการให้บริการสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ

“นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เบียนหัว เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่เข้าไปพัฒนา  ตั้งอยู่บนพื้นที่ จ.ดองไน ของเวียดนาม มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน ในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้พื้นที่ของอมตะซิตี้เบียนหัวได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินไปแล้ว 7.4 เฮกต้าร์ (46ไร่) หรือคิดเป็น 30%  ของเป้าหมายยอดขายพื้นที่ที่ตั้งไว้อยู่ที่ 25 เฮกตาร์(156ไร่) ซึ่งมีการโอนที่ดินไปแล้วจำนวน 2.5 เฮกตาร์ (16ไร่) ทำให้มีการรับรู้รายได้ในไตรมาสแรกดังกล่าว“ คุณสมหะทัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ โดยจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 พ.ค.นี้ สำหรับความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมแห่งที่ 2   ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาสร้างเมืองอุตสาหกรรมและเมืองที่อยู่อาศัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,285เฮกตาร์ (8,031 ไร่) ตั้งอยู่ จ.ดองไน ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการอมตะซิตี้ลองถั่น (นิคมอุตสาหกรรม High Tech)พื้นที่ 410 เฮกตาร์(2,562.5 ไร่)  ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาโครงการไปแล้ว และคาดว่าจะเปิดขายที่ดินในปี 2560  มีเป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต

2. โครงการอมตะ เซอร์วิส ซิตี้ ลองถั่น บนพื้นที่ 103.88 เฮกตาร์(649.25 ไร่) ล่าสุดได้รับใบอนุญาตในการที่จะให้บริษัทฯเข้าไปพัฒนาแล้ว จำนวนพื้นที่ 55.4 เฮกตาร์ (346.25 ไร่) หรือคิดเป็น 53% ของพื้นที่ทั้งหมดที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าว ส่วนที่เหลือ  48.48 เฮกตาร์(303 ไร่) อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต ซึ่งในโครงการนี้ มีแผนก่อสร้างที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรม รวมทั้งพื้นที่สนับสนุนธุรกิจขนส่ง และคลังสินค้า คาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน ปี 2561 และเปิดรับนักลงทุนได้ในปี 2562

3.โครงการอมตะ ทาวน์ชิป ลองถั่นบนพื้นที่ 753 เฮกตาร์ (4,706.25 ไร่) มีแผนการพัฒนาเป็นที่พักอาศัย และพื้นที่บริการอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของโรงพยาบาล สถานศึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนาม เพื่อการพัฒนาโครงการ คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตภายในปีนี้

คุณสมหะทัย กล่าวว่า  ทิศทางการเข้าไปลงทุนของต่างชาติในประเทศเวียดนาม  มีการตื่นตัวอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) รวมทั้งการเข้าไปทำข้อตกลงภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค(Trans-Pacific Partnership:TPP) ทำให้กระแสการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน มองเวียดนามเป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยประเมินเม็ดเงินการลงทุนในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้มี มูลค่าถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  และเพิ่มเป็น 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักลงทุนทั้งจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงนักลงทุนในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และไทย ต่างให้ความสนใจเข้าไปลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องมือแพทย์ อาหาร และระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น