เกตเวย์ ซิตี้ ผนึกหน่วยงานท้องถิ่นฉะเชิงเทรา เช็คคุณภาพอากาศป้องกันฝุ่นละอองในโรงงานฯ

เกตเวย์ ซิตี้ ผนึกหน่วยงานท้องถิ่นฉะเชิงเทรา เช็คคุณภาพอากาศป้องกันฝุ่นละอองในโรงงานฯ

 

 

 

 

เกตเวย์ ซิตี้ ผนึกหน่วยงานท้องถิ่นฉะเชิงเทรา
เช็คคุณภาพอากาศป้องกันฝุ่นละอองในโรงงานฯ

 

 


เมื่อเร็วๆนี้ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้บริหารอำเภอแปลงยาว ปลัดอำเภอแปลงยาว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ทหารชุดประสานงานและรักษาความสงบพื้นที่ อำเภอแปลงยาว สถานีตำรวจภูธรแปลงยาวผู้บริหารภาคเอกชน โรงพยาบาลสัตหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวสำโรง และผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตภายในโรงงานที่ประกอบกิจการหลอมแบตเตอรี่เก่า เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งผลจากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าสภาพแวดล้อมและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากโรงงานดังกล่าวได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน ลด ปัญหาฝุ่นละออง ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามโรงงานดังกล่าวมีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตมาอย่างสม่ำเสมอ