“อมตะ วีเอ็น” เตรียมแผนเข้าตลาดทุนไทย ผุดโครงการสวนอุตสาหกรรมลองถั่นเวียดนาม

“อมตะ วีเอ็น” เตรียมแผนเข้าตลาดทุนไทย ผุดโครงการสวนอุตสาหกรรมลองถั่นเวียดนาม

 

 


“อมตะ วีเอ็น” เตรียมแผนเข้าตลาดทุนไทย

ผุดโครงการสวนอุตสาหกรรมลองถั่นเวียดนาม

 

“อมตะ วีเอ็น” เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย  ชูแผนขยายลงทุน “โครงการสวนอุตสาหกรรมไฮเทค อมตะซิตี้ลองถั่น” เวียดนาม  เฟสแรก2,562.5 ไร่ หลังรัฐบาลเวียดนามเชื่อมั่นไฟเขียวให้เข้าลงทุนเมื่อกลางปี
ที่ผ่านมา 

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAVN เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา และบริหารเมืองอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศเวียดนาม เตรียมนำบริษัท
เข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายได้ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

AMATAVN เป็น Holding Company ซึ่งลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและประกอบกิจการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัว ประเทศเวียดนาม บนพื้นที่ 
700 เฮกต้าร์ หรือ 4,375 ไร่ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่
พาณิชยกรรม โครงการที่พักอาศัย และอาคารสำนักงานให้เช่า หรือ 
Amata Commercial Complex บนพื้นที่ประมาณ 
19 เฮกต้าร์ หรือประมาณ 118 ไร่ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และโครงการในอนาคตในประเทศเวียดนาม ที่บริษัทฯ จะดำเนินการในโครงการสวนอุตสาหกรรมไฮ-เทค (High Tech Industrial Park) อมตะ ซิตี้ ลองถั่น จังหวัดดองไน หลังจากที่รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติเข้าลงทุนอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเวียดนามแล้วเมื่อกลางปี2558 ที่ผ่านมา

จากประสบการณ์ที่กลุ่มอมตะคอร์ปอเรชัน ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมา 20 ปี นับว่าเราเป็นธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและนำความเจริญมาสู่ประเทศเวียดนาม ดังนั้นการนำ AMATAVN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย จะยิ่งส่งผลดีและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ทั้งในด้านของแหล่งระดมทุนที่มีศักยภาพเพื่อการขยายธุรกิจ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการเงิน ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าการระดมทุนครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป” นางสมหะทัย กล่าว

สำหรับทิศทางการลงทุนในเวียดนามยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการย้ายฐานการผลิตทั้งนักลงทุนจากญี่ปุ่น และชาติตะวันตก ขณะที่ตลาดในประเทศเวียดนามมีจำนวนประชากรมากจึงเป็นตลาดที่มีการบริโภคขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน และรัฐบาลเวียดนามเองได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาทางการเงินและการคลังเพื่อดูแลเรื่องเงินเฟ้อ จนส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจในเวียดนามมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่กำลังมีผลในปลายปีนี้ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออก แม้ว่าขณะนี้จะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกชะลอตัวอยู่บ้าง แต่การแสวงหาพื้นที่เพื่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อการขยายงานและต้นทุนที่ถูกลง จากความจำเป็นด้านของแรงงานก็ยังมีอยู่

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ลองถั่น  มีพื้นที่การพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 8,031.25 ไร่ (1,285 เฮกต้าร์) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3โครงการ ได้แก่  โครงการสวนอุตสาหกรรมไฮ-เทค (High Tech Industrial Park) พื้นที่ 2,562.5 ไร่ (410 เฮกต้าร์)  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามให้สามารถดำเนินการลงทุนได้  จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรม โดยจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไม่ก่อมลภาวะ ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และหลอดไฟแอลอีดี เป็นต้น

ส่วนที่เหลืออีก โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามประกอบด้วย โครงการเซอร์วิสทาวน์ชิพ (Service Township) พื้นที่ 762.5 ไร่ (122 เฮกต้าร์)   และโครงการเมกะ ทาวน์ชิพ (Mega Township) พื้นที่ 4,706.25 ไร่ (753 เฮกตาร์)

               โดย เมืองอุตสาหกรรมนี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดดองไน บนพื้นที่ด้านตะวันออกของมหานครโฮจิมินห์และห่างจากตัวเมือง
โฮจิมินห์ เพียง 20 กิโลเมตร โดยมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญ คือ ความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้า เนื่องจากอยู่ใกล้สนามบิน ตัน เซิน เณิ๊ต และสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ (
Long Thanh International Airport) ซึ่งถูกเชื่อมต่อโดยทางหลวง พิเศษ ลองถั่น เหย่าไย (Long Thanh - Dau Giay Express Way) รวมถึงมีท่าเรือขนส่งสินค้าอีก 4 แห่ง ที่มีระยะทางเพียง
10
55 กิโลเมตร

นางสาววีณา เลิศนิมิตร Head of Equity and Capital Markets ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ขณะนี้AMATAVN ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือ IPO ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยปัจจุบัน บมจ. อมตะ วีเอ็น มีทุนจดทะเบียน 460 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 384.315 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่ 
0.50 บาท /หุ้น (ราคาพาร์) ในการขายหุ้นเพิ่มทุน (IPO) ครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 166,370,000 หุ้น คิดเป็น17.79 % ของทุนจดทะเบียน

               นอกจากนี้ ในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ยังคงให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นAMATAVN ในสัดส่วน 25 หุ้นของ AMATA ต่อ หุ้น IPO ของ AMATAVN โดยสิทธิการจองซื้อจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขาย IPO ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น AMATA เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของAMATAVN (Record date) 

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า AMATAVN ถือเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านประสบการณ์ของผู้บริหาร และ
องค์ความรู้ ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะในประเทศไทย จนสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร จนประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนาน  ซึ่งขณะนี้นิคมอุตสาหกรรมเบียนหัว จังหวัดดองไน
โฮจิมินต์ มีบริษัทขนาดใหญ่ ที่ให้ความเชื่อมั่นในการตั้งโรงงานภายใน นิคมฯ ไปแล้วเกือบ 
90% รวมทั้งการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงานให้เช่า  รวมทั้งอาคารที่พักอาศัย ที่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิการลงทุน โครงการสวนอุตสาหกรรมไฮเทค ลองถั่นอีกแห่ง จึงเชื่อมั่นได้ว่าทิศทางการเติบโตของ AMATAVN จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

************************************

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณรุ้งกาญ แพรงาม โทรศัพท์ 0 3893 900708 9543 0007