CHANGE the World

รสนาเชิญชวนประชาชนผู้เดือดร้อนจากค่าไฟแพงติดตามศาล รธน.

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาเชิญชวนประชาชนผู้เดือดร้อนจากค่าไฟแพงติดตามศาล รธน. พิจารณาปมการผลิตไฟฟ้าของรัฐลดต่ำกว่า 51% ว่าขัด รธน.หรือไม่ 

 

 

 

 

รสนา จี้ กบง.กำกับผู้ค้าน้ำมันประกาศลดราคาน้ำมันวันนี้อีก 1-1.50บาท/ลิตร

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนา จี้ กบง.กำกับผู้ค้าน้ำมันประกาศลดราคาน้ำมันวันนี้อีก 1-1.50บาท/ลิตร

 

รสนาชี้ วันนี้ 20 กย.2565 ต้องลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลิตรละ2บาทตามกติการัฐ

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

รสนาชี้ วันนี้ 20 กย.2565 ต้องลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลิตรละ2บาทตามกติการัฐ

 

 

รสนา เตือนผู้ว่าชัชชาติระวังติดกับดักถ้าไปเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่2

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 รสนา เตือนผู้ว่าชัชชาติระวังติดกับดักถ้าไปเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่2

รสนาเสนอวันนี้ควรประกาศลดราคาเบนซินอีก1.50 บาท /ลิตร และลดดีเซล 1.20 บาท/ลิตร

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 รสนาเสนอวันนี้ควรประกาศลดราคาเบนซินอีก1.50 บาท /ลิตร และลดดีเซล 1.20 บาท/ลิตร