CHANGE ROYALTY

การเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปฐมบทแห่งการทรงงานพัฒนา

 

การเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปฐมบทแห่งการทรงงานพัฒนา
 
 
พระราชกรณียกิจสำคัญประการแรกหลังขึ้นครองราชย์ในช่วงต้นนั้น คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ซึ่งจากพระราชกรณียกิจนั้นเอง ที่ทำให้พระองค์ได้รับความรักอย่างท่วมท้น สร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยว่า จะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรให้ทั่วประเทศเสียก่อน เพื่อศึกษาและเข้าถึงปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่

  

อ่านเพิ่มเติม...

'เศรษฐกิจพอเพียง' ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน เพื่อชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิต

 

'เศรษฐกิจพอเพียง' ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน เพื่อชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิต
 
 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น "ปรัชญา" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา โดยพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอยู่ของคนไทย และสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ จนกระทั่งเข้าสู่ห้วงเวลา ที่ประเทศประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ในปี พ.ศ. 2540

อ่านเพิ่มเติม...

'สมเด็จย่า' ทรงเล่าถึงความแตกต่างของในหลวง ร.๘ และ ร.๙ ในวัยเยาว์ ด้วยพระอารมณ์ขัน

 

'สมเด็จย่า' ทรงเล่าถึงความแตกต่างของในหลวง ร.๘ และ ร.๙ ในวัยเยาว์ ด้วยพระอารมณ์ขัน
 
 
จากหนังสือ"เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา มีใจความที่เล่าถึงครั้งเมื่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ได้ตรัสถึงพระโอรสทั้ง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อบอกเล่าลักษณะนิสัยส่วนพระองค์ของทั้ง 2 พระองค์ ต่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ด้วยพระอารมณ์ขัน โดยระบุว่า
 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช

ครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ  และ ๖๐ ปี ทรงผนวช 

ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดงานเสวนา “ธรรมราชา ๖๐ ปี ทรงผนวช”

 

 

 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ  และ ๖๐ ปี ทรงผนวช  ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นเมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๕๙  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และครบ ๖๐ ปี แห่งการทรงผนวช มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ยังผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลัง ปชช.เปล่งเสียงร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อให้โลกต้องจารึก

 

รวมพลัง ปชช.เปล่งเสียงร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อให้โลกต้องจารึก

 

  “ท่านมุ้ย” ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รวมพลัง ปชช. ร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ในวันนี้ ด้าน “ผู้พันเบิร์ด” เชิญชวนคนไทยมาร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มั่นใจโลกต้องประจักษ์คนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว
       

อ่านเพิ่มเติม...