CHANGE ROYALTY

พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 2 มกราคม เป็นปีที่ 12

 

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “วันดินโลก2562”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “วันดินโลก2562” มีพระราชดำรัส ทรงห่วงใย “ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลาย” ทรงชี้แนะทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน จะช่วยให้ปัญหาทุเลาเบาบางจนหมดลงไปได้

อ่านเพิ่มเติม...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ องค์ประธานพิธี ที่เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ maha nāga awards -2019 ครั้งที่ 1

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ องค์ประธานพิธี ที่เสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ maha nāga awards -2019 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น ๔ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 
 นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน
ชั้น ๔ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

อ่านเพิ่มเติม...