CHANGE ROYALTY

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานงานกาลาดินเนอร์ โครงการห้วยทรายโมเดล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ในพระราชดำริ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ในพระราชดำริ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

มิตรแท้ฯ ปลื้มปีติได้รับพระบรมราชานุญาต จัดทำปฏิทิน ๒ พระบารมีคู่แผ่นดินปิ่นสยาม

 
มิตรแท้ฯ ปลื้มปีติได้รับพระบรมราชานุญาต
จัดทำปฏิทิน ๒ พระบารมีคู่แผ่นดินปิ่นสยาม

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 22 “มือที่สร้าง งานที่สรรค์”

 เชิญร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสองพระราชหัตถ์ที่ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยภูเขาจากยอดดอยอย่างยั่งยืน ในนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 22 “มือที่สร้าง งานที่สรรค์”

อ่านเพิ่มเติม...

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.หนองคาย

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันออกพรรษา จ.หนองคาย

อ่านเพิ่มเติม...