เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน เปิดระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิฯ สานต่อความฝันศิลปินผู้พิการไทย

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน เปิดระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิฯ สานต่อความฝันศิลปินผู้พิการไทย

 

 

 

เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน เปิดระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิฯ
สานต่อความฝันศิลปินผู้พิการไทย

 

 

          บ้านศิลปะเอกชัย เปิดตัวโครงการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับ     ผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะ นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีแผนระดมทุนเพื่อการจัดตั้งมูลนิธิฯ ในนามมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ จากการวาดภาพ      ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การต่อยอดเป็นผลงานประติมากรรมทรงคุณค่าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”

          โครงการอาร์ตโนแฮนด์ เป็นโครงการที่เปิดเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยคัดสรรผู้พิการที่มีความรู้ความสามารถด้านงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม นำมาพัฒนาหรือต่อยอด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกหัด และสร้างโอกาสให้ผู้พิการได้มีพื้นที่ในการสร้างฝันของตนเองให้เป็นจริง โดยการนำของ เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นประธานโครงการฯ ในปี 2565 จึงมีแผนที่จะจัดตั้ง “มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์” ขึ้นเพื่อต่อยอดผลงานศิลปะของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอปรกับความตั้งใจจะให้เป็นองค์กรการกุศลเพื่อผู้พิการในการมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างพื้นที่แห่งโอกาส การเกื้อกูล การสนับสนุน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนปกติให้ยอมรับในความสามารถของคนพิการเพิ่มมากขึ้น และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมได้อย่างแท้จริง

เอกชัย วรรณแก้ว ผู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเพียร และความเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์ต้นแบบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ และจากพระราชดำรัสในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อปี 2555 ที่ทรงตรัสชื่นชม และขอให้ใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน สู่การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิ่งทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด

 

 

 

จึงได้ออกแบบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน”ขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องหมายเตือนใจให้กับคนทำงานด้วยความเพียรพยายามในการประกอบกิจการ และเพื่อเป็นที่ระลึกในการตอบแทนพระคุณสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และในนามบุคคล ที่สนับสนุนโครงการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์

          พระบรมรูป“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน” หล่อด้วยโลหะเนื้อบรอนซ์(สำริด) เสริมฐานหินอ่อน ลักษณะฉลองพระองค์ชุดสูท ทรงแขวนกล้องที่พระศอ (คอ) พระหัตถ์ซ้ายทรงถือแผนที่ พระหัตถ์ขวาทรงถือดินสอ พระอิริยาบถกำลังจะเช็ดพระเสโท (เหงื่อ) ที่ปลายพระนาสิก (จมูก) จัดสร้างขนาดความสูง 9 นิ้ว และขนาดความสูง 5 นิ้ว

         

                    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุน “โครงการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์” ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี หจก.อาร์ตโนแฮนด์ เลขที่บัญชี 098-8-49288-4 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Art No Hand, LineID: @lifeunlimited www.artnohands.com โทร. 02 418 2885,098 263 8694,086 884 2449