CHANGE in-your-life

พระครูบาคำฝั้น อินทวัณโณ เกจิอาจารย์เจ้าตำรับเครื่องราง…ที่พึ่งทางใจ ปลุกความหวัง

พระครูบาคำฝั้น อินทวัณโณ เกจิอาจารย์เจ้าตำรับเครื่องราง…ที่พึ่งทางใจ ปลุกความหวัง..พลังศรัทธาแห่งเมืองล้านนา..ตำรามอญแปลง

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ…โอมศรีคเณสา ด้วยพลังศรัทธาก่อเกิดวิจิตรตระการตา ต้องมาสักครั้งหนึ่ง…ของชีวิต

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศโอมศรีคเณสา ด้วยพลังศรัทธาก่อเกิดวิจิตรตระการตา ต้องมาสักครั้งหนึ่งของชีวิต 

 

ขำไม่ออกกับการออกกองครั้งแรก

 

CHANGE Seesan เรื่อง : รุจิพัชญ์ (ตา) เจริญวงศ์วุฒิกร

 

ขำไม่ออกกับการออกกองครั้งแรก

 

อ่านเพิ่มเติม...

สแกน..จิตวิญญาณ พัฒนาชุมชน…รุ่งสุริยา เชียงชีระคนเชียงใหม่ครองใจชนะ 4 สมัย

  CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

สแกน..จิตวิญญาณ พัฒนาชุมชนรุ่งสุริยา เชียงชีระคนเชียงใหม่ครองใจชนะ 4 สมัย บริหารงานท้องถิ่นไทย..ดังไกลระดับชาติ..ใช้ศาสตร์องค์ความรู้คู่ชุมชน .อบต.ช่วงเปา ของหมู่เฮาชาวล้านนา.

ธรรม กับ งาน กะ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์

 

CHANGE  in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

                                                                           ธรรม กับ งาน

                                                                        กะ

                                                        พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์

 

อ่านเพิ่มเติม...