CHANGE in-your-life

สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล

 “เป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นกุศลสูงสุดที่ได้พบพระพุทธศาสนา เป็นบุญเหลือล้ำที่ได้ฟังธรรมขององค์พระศาสดา น้อมนำให้เกิดสติปัญญา สลายกิเลสตัณหาให้จางคลาย...” เป็นบทกลอนที่แต่งโดยศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยนำเสนอเรื่องราวบวกธรรมะมาแล้วในชื่อตอน หัวใจแห่งธรรม และด้วยมุมมองทางธรรมตลอดจนประสบการณ์ชีวิตในหน้าที่การงานอันทรงเกียรติของท่าน ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้น่าติดตามอีกมากมาย  CHANGE into ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราวของท่านมานำเสนอเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดแก่ผู้คนในสังคมได้ต่อไปค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

จาก...นักข่าว....สู่....นักธุรกิจ แม้จะเล็ก แต่เรื่องราว...ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจ

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

จาก...นักข่าว....สู่....นักธุรกิจ แม้จะเล็ก แต่เรื่องราว...ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงปู่...สอนธรรม

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

หลวงปู่...สอนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมะ...มีสติ CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
ธรรมะ...มีสติ

อ่านเพิ่มเติม...