เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รับรางวัล

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รับรางวัล

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น รับรางวัล

 AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ระดับ Silver

 

 

 

กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2563 – เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลก ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากเวทีรางวัล  AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award ที่ประเทศไทย  ติดต่อกันเป็นปีที่สาม และเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลระดับ Silver โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงการสนับสนุนช่วยเหลือของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ในการนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็ก ๆ ผ่านมูลนิธิ เฮอร์บาไลฟ์  นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น (Herbalife Nutrition Foundation: HNF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สำหรับประเทศไทย เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิเด็กในจังหวัดนครปฐม มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าถึงโภชนาการที่ดีและได้รับความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง

รางวัล AMCHAM CSR Excellence (ACE) Recognition Award จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์กรที่มีนโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสะท้อนเป้าหมายระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสมและช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน โดยรางวัลระดับ Silver จะมอบให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัล ACE Awards ติดต่อกันสามปีซ้อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์  www.Herbalife.co.th หรือ https://www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficial หรือติดต่อ 02-660-1600