มธ.ร่วมโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ

มธ.ร่วมโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

 

มธ.ร่วมโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ


ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล (ซ้าย) ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบโล่ขอบคุณ ในการให้การสนับสนุนโครงการสื่อสาระออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ขวา) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ ภายในงานเลี้ยงขอบคุณ ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องอาหารศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ