เพื่อตำรวจ (ไทยประกันชีวิต)

เพื่อตำรวจ (ไทยประกันชีวิต)

 

 

 

เพื่อตำรวจ

 

พ.ต.ท.นิติธร ใจแก้วทิ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ตามโครงการสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจ จากนายเด่นพงษ์ เจษฎาวิริยะ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ให้ความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ทุนประกันรวม 20,400,000 บาท พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มอบชุดกันฝนจำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน ณ อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก