ครั้งแรกกับหัตถศิลป์โบราณ มรดกงานปั้นจากธุลีดินผสานผงฝุ่นไม้มงคล สู่การจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศนาฏราชลีลา”

ครั้งแรกกับหัตถศิลป์โบราณ มรดกงานปั้นจากธุลีดินผสานผงฝุ่นไม้มงคล สู่การจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศนาฏราชลีลา”

 

 

 

 

 

ครั้งแรกกับหัตถศิลป์โบราณ มรดกงานปั้นจากธุลีดินผสานผงฝุ่นไม้มงคล สู่การจัดสร้าง “องค์พระพิฆเนศนาฏราชลีลา” หนึ่งเดียวในโลก ที่สุดแห่งพลังศรัทธาและความเข้มขลัง
 
 
 
 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดสร้าง “พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์” องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา มหามงคล ๙ นาฏลีลา ด้วยการรังสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาโบราณ การทำงานร่วมกันครั้งแรกระหว่างองค์ภูมิด้านศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ โดย “ช.อริยทรัพย์” และความวิจิตรบรรจงแห่งงานเทวศิลป์ โดย “สำนักช่างหอสูง” ก่อเกิดเป็นที่สุดแห่งความวิจิตรสู่สักการะเทวบูชา ผลงานหนึ่งเดียวในโลก
 
ผลงานด้านเทวศิลป์อันงดงามเป็นปฐมนี้ ช.อริยทรัพย์ ได้ขานพระนามพระองค์ว่า “พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์” องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา ซึ่งมีเทวะลักษณะร่ายรำทั้งแปดกร ปรากฏพระองค์ในปางนาฏราชลีลา คล้ายองค์พระศิวะ ผู้เป็นพระบิดา ซึ่งเป็นปางที่มีความสำคัญยิ่งปางหนึ่ง สื่อถึงพลังมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ในสามภพ และเกิดเป็นปฐมบทแห่งศิลปนาฏยศาสตร์ขึ้นในโลกใบนี้ องค์พระพิฆเนศทรงร่ายรำเหนือองค์พญาอนันตนาคราชอันเป็นบัลลังก์ที่แผ่พังพานทั้งเก้าเศียร รายล้อมองค์พระพิฆเนศอย่างสวยงามและดูน่าเกรงขาม
 
“การจัดสร้างได้ใช้ศาสตร์แบบโบราณ คือการนำผงไม้มงคล ผสานมวลสารศักดิ์สิทธิ์ โดยผมได้อัญเชิญธุลีธาตุจากแดนพุทธภูมิและวัตถุธาตุอันเป็นมงคล ประกอบด้วย ผงไม้และใบศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อานันทโพธิ์ ประเทศอินเดีย ผงไม้พญางิ้วดำ ดินสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ผงเกสรดอกไม้มงคลในงานพิธีพุทธาภิเษกต่าง ๆ ธัญพืชมงคลจากพระพุทธนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ อัฐิธาตุลามะชั้นสูงจากทิเบต เม็ดยาจินดามณี ดินบริเวณกุฏิพระสีวลี น้ำเทวมนต์จากองค์มหาสังข์ น้ำจากแม่น้ำคงคา น้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ สระมุรธาภิเษก ราชาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี อินเดีย ผงนเรศวรมหาราช ผสมและปั้นขึ้นรูปโดยสำนักช่างหอสูง เป็นการนำภูมิปัญญาโบราณมาหล่อหลอมสร้างองค์สักการะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ” ช.อริยะทรัพย์ กล่าว
 
องค์พระพิฆเนศจัดทำขึ้นอย่างประณีตบรรจงทีละองค์ (งานหัตถศิลป์) และลงสี ใส่ลายละเอียดด้วยความพิถีพิถันยิ่ง มีให้บูชาเพียง ๙ องค์ ๙ ลีลา ในโลกเท่านั้น โดยเรียกพระนามเดียวกับองค์ปฐม และเป็นชุดพิเศษมหามงคล ๙ นาฏลีลามหาเทพ มีชื่อเรียกเฉพาะองค์ดังต่อไปนี้ องค์ที่ ๑ องค์ประทานพร สำเร็จ, องค์ที่ ๒ องค์รุ่งเรือง รุ่งโรจน์, องค์ที่ ๓ องค์มหาโภคทรัพย์ สมบัติ, องค์ที่ ๔ องค์มหาอำนาจ บารมี, องค์ที่ ๕ องค์มหาเศรษฐี ไชยะ, องค์ที่ ๖ องค์โชค ลาภ พูนผล, องค์ที่ ๗ องค์อุดมสมบูรณ์ พูนสุข, องค์ที่ ๘ องค์มั่งมี ศรีสุข และองค์ที่ ๙ องค์อริยทรัพย์ มหาลาภ
“ทั้ง ๙ ลีลา เกิดจากเทวนิมิตที่ผมได้เห็นภาพลีลาต่าง ๆ ปรากฏในสมาธิจิตหลังทำพิธีบูชาพระองค์อยู่เนือง ๆ จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะจัดสร้างองค์พระพิฆเนศ ๙ ลีลา เพื่อถวายเป็นเทวบูชา โดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำไปเป็นทุนในการบูรณะเจดีย์โบราณสมัยสุโขทัย อายุกว่า ๗๐๐ ปี ที่จังหวัดพิษณุโลก” ช.อริยะทรัพย์ กล่าว
 
พิธีบวงสรวง “มหาเทพองค์พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์ องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา” และ “องค์คเณศน้อย ปางประทานพร โภคทรัพย์ สำเร็จ” จัดขึ้นในเทศกาลคเณศจตุรถี วันที่ ๘ กันยายน เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ สำนักช่างหอสูง จังหวัดเชียงใหม่ นำพิธีโดย ช.อริยทรัพย์ กล่าวโองการบวงสรวงองค์เทพยดา ครูบาอาจารย์ทั้งปวง และขออัญเชิญญาณบารมีแห่งองค์พระพิฆเนศวร แผ่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์ลง ณ องค์รูปปั้นขององค์พระพิฆเนศและมวลสารสำคัญในพิธีในครั้งนี้เป็นปฐมฤกษ์ และในวันที่ ๙ กันยายน ทำพิธีอารตี บูชาขอพรองค์พระพิฆเนศ เพื่อขอให้องค์พระพิฆเนศได้แผ่บารมีอำนวยอวยชัยให้งานต่าง ๆ ในครั้งนี้สำเร็จ
 
ขอเชิญผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมเช่าบูชา “พระพิฆเนศปางนาฏราชลีลา” ปฐมบทแห่งศิลปนาฏยศาสตร์หนึ่งเดียวในโลก เพียง ๙ องค์ในโลกเท่านั้น เพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความเป็นสิริมงคลในชีวิต ด้วยผลงานประติมากรรมศิลปะชั้นสูงที่เปี่ยมไปด้วยพลังของความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งศรัทธา ออกแบบและรังสรรค์โดย ช.อริยทรัพย์ และสำนักช่างหอสูง ขนาดองค์ ๓๕ x ๖๐ x ๓๐ เซนติเมตร (โดยประมาณ) เช่าบูชาองค์ละ ๕๙,๙๙๙ บาท และ “องค์คเณศน้อย ปางประทานพร โภคทรัพย์ สำเร็จ” บูชาตามสีมงคลนพเก้าประจำวันเกิด เพื่อเสริมดวงชะตาบารมี หนุนกิจการงาน การค้าขาย และทรัพย์ ขนาด ๑๕ x ๑๓ x ๘ เซนติเมตร ราคาเช่าบูชาองค์ละ ๑,๙๙๙ บาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนบูรณะเจดีย์โบราณสมัยสุโขทัย อายุกว่า ๗๐๐ ปี ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และเป็นทุนตั้งต้นในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : https://www.wishbookmaker.com, Facebook : ช.อริยทรัพย์, Line : @chor.ariyasup
 
 
 
 
หมายเหตุ
ช.อริยทรัพย์ (ชวลิต ยิ้มประเสริฐ)
นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทววิทยาแถวหน้าของไทย
 
ประวัติ ช.อริยทรัพย์ หรือ ชวลิต ยิ้มประเสริฐ
การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ียวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลประทาน “ลูกผู้มีความกตัญญูต่อแม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๒ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ สาขานักพัฒนานวัตกรรมดีเด่น คนดีต้นแบบของสังคมไทย
- รางวัล “เณศไอยรา” หรือรางวัล “Press Awards 2018” ประจำปี ๒๕๖๑ กับรางวัลผู้ส่งเสริมอาชีพดีเด่น
- รางวัล “พิฆเนศวร” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ สาขาผู้สร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนและสังคมดีเด่น
- รางวัล “คนไทยตัวอย่าง” หรือรางวัล “สุวรรณหงส์” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี ๒๕๖๑ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น
 
ช.อริยทรัพย์ กับเส้นทางแห่งความศรัทธา
 
ช.อริยทรัพย์ หรือชวลิต ยิ้่มประเสริฐ ตามความหมายของนามนั้น “อริยทรัพย์” หมายถึง ทรัพย์อันประเสริฐ เมื่อมีอยู่ในใจของบุคคลใด บุคคลนั้นจะเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริง โดยปฏิบัติและตั้งมั่นอยู่ในธรรมจึงจะเกิดมีและเพิ่มพูนอริยทรัพย์ได้
 
อีกนัยหนึ่ง “อริยทรัพย์” หมายถึง หลักคำสอนอันประเสริฐ จากปฐมบทของคำเทศนาเป็นกัณฑ์แรก ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ (ขณะทรงบรรพชาเป็นสามเณร) ที่กล่าวว่า “ทรัพย์กับอริยทรัพย์นั้นเป็นเช่นไร คำว่าทรัพย์นั้น ใครก็อยากได้ หากใครไร้ทรัพย์ย่อมได้รับความขัดข้องหมองใจ แต่เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว ทรัพย์นั้นก็ตกเป็นของคนอื่น ต่างจากอริยทรัพย์ มีด้วยกัน ๗ ประการ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา ที่ยิ่้งใช้ยิ่งเพิ่มไม่มีวันหมด”
 
ช.อริยทรัพย์ เมื่อได้รับรู้ถึงสิ่งอันเป็นประเสริฐจากธรรมคำสอนเรื่อง “อริยทรัพย์” จึงเกิดความศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะปวารณาตนในการสืบสานทำประโยชน์ หรือกิจการงานที่สามารถค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ และเป็นหลักชัยของสาธารณชน เพื่อก้าวเดินไปสู่ทางแห่งความเจริญได้ต่อไป ดังจะเห็นได้จาก
 
- การร่วมปัจจัยทำบุญสร้างสัปทน (ฉัตร) เพื่อถวายแด่พระพุทธรูป ณ วัดโพธิพิชิต อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
- ร่วมบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์และวิหาร สมัยสุโขทัย อายุกว่า ๗๐๐ ปี ที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณ วัดนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- ถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์
- ถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการร่วมสร้างรูปหล่อโลหะหลวงปู่ศุข และมณฑป วัดหัวตะพาน จังหวัดชัยนาท
- ถวายเงินจำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท ในการร่วมปฏิสังขรณ์ใบเสมาพระอุโบสถ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
- ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อนำไปประดิษฐานบรรจุ ณ เจดีย์โบราณอายุ ๗๐๐ ปี สมัยสุโขทัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- เป็นนักเขียนเผยแผ่ประวัติเรื่องราวของครูบาอาจารย์ เกจิ สู่สาธารณะ ผ่านงานเขียนหนังสือ มากกว่า ๕๐ ปก รวมจำนวนการตีพิมพ์กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม
 
ความเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต เมื่อ ช.อริยทรัพย์ ในนามบริษัท รวยเงินล้าน จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ ช.อริยทรัพย์ และบริษัท รวยเงินล้าน จำกัด ได้เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒๓๓ หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 
ช.อริยทรัพย์ นักคิด นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งเทววิทยา
 
ย้อนกลับไปในวัยเยาว์ ช.อริยทรัพย์ มีความใฝ่รู้ในการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมุ่งเน้นให้มนุษย์มีหลักที่พึ่งทางใจ และมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิต รวมทั้งสนใจในด้านเทววิทยา โดยได้ศึกษาศาสตร์แขนงนี้มาอย่างต่อเนื่้อง ทั้งปุราณวิทยาหรือเทพปกรณัม ศึกษาเกี่ยวกับตำนานหรือเรื่องเล่าของเหล่าเทพเจ้า, ประติมานวิทยา ว่าด้วยเรื่องการศึกษาความหมายจากรูปเคารพ และเทวศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยเทพเจ้า
 
โดย ช.อริยทรัพย์ ได้ศึกษาในแนวทางปฏิบัติของครูบาอาจารย์และเกจิที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่เหนือธรรมชาติ ทั้งนี้ไม่ได้ศึกษาด้วยความงมงาย แต่มีเหตุผลที่สามารถรองรับความเป็นวิทยาศาสตร์ได้ เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำสิ่งต่าง ๆ และเป็นการสร้างพลังงานบวกให้กับตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นการสั่งสมทีละเล็กละน้อย จนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา และนำมาสรรค์สร้างเป็นผลงานเขียนใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการการศึกษาในแนวพุทธศาสนาและเทววิทยา เพื่อเผยแผ่ถึงพลังศรัทธาแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และเทวานุภาพ
 
นอกจากนี้ ช.อริยทรัพย์ ยังเป็นผู้รังสรรค์งานในแนวพุทธศิลป์และเทวศิลป์กว่า ๕๐ ผลงาน เช่น ตะกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช สำนักประดู่ทรงธรรม, ตะกรุดนาคราช ยันต์เกราะเพชรเหล็กไหลนาคเกี้ยว มหาเศรษฐี บารมี ๙ อมตะเถราจารย์, นารายณ์ทรงสุบรรณหมื่นยันต์ เหรียญหล่อโบราณย้อนยุค, พุทธเวทย์อาคมขลัง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, พระโพธิสัตว์เหยียบน้ำทะเลจืด หลวงพ่อทวด วัดช้างให้, ลูกอมหนุมาน ครองโลกโภคทรัพย์ บารมีหลวงพ่อสุ่น หลวงพ่อดิ่ง ซึ่งรับประกันความเข้มขลังโดย ช.อริยทรัพย์
 
การจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้งนั้น ช.อริยทรัพย์ จะได้รับความเมตตาจากพระเถระเกจิอาจารย์ดังของเมืองไทยในการมอบและปลุกเสก อธิษฐานจิต มวลสาร แผ่นยันต์ ให้อย่างเข้มขลัง ซึ่ง ช.อริยทรัพย์ จะเป็นเจ้าพิธีที่ดำเนินพิธีกรรมการบวงสรวงในทุกครั้ง เพื่อขอบารมีพระรัตนตรัย พรหมเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้เมตตาให้วัตถุมงคลที่ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษกนี้มีพลังพลานุภาพ ทรงพุทธคุณ เพื่อปกปักรักษา ป้องกันอันตราย และเป็นสิ่งช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
 
นอกจากความสนใจในด้านศาสนาแล้ว ช.อริยทรัพย์ ยังสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบูรพมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ ปรากฏเป็นผลงานเขียนทางประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลสำคัญ ดังเช่นหนังสือเรื่อง “สมบัติพระนเรศวร” โดยกล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ประสบการณ์มหัศจรรย์และความผูกพันต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ ช.อริยทรัพย์
 
ช.อริยทรัพย์ และความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ
 
ช.อริยทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์พระพิฆเนศเป็นอย่างยิ่ง และได้ทำพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศมาโดยตลอด ครั้งหนึ่งได้เกิดนิมิตหมายอันน่าอัศจรรย์ บังเกิดควันธูปลอยตัวเป็นกลุ่ม มีลักษณะเป็นรูปพระพิฆเนศขึ้นอย่างชัดเจน เป็นเหตุมหัศจรรย์ที่ทำให้ ช.อริยทรัพย์ ได้ดำริให้สร้างองค์พระรูปของพระพิฆเนศขึ้นมาตามเทวนิมิตที่ปรากฏขึ้น ซึ่ง ช.อริยทรัพย์ ได้ขานพระนามพระองค์ว่า “พระมหาคณปติพิฆเนศวรไศวะนาฏ อนันตนาคราชบัลลังก์” องค์บรมครูปฐมต้น พระเวทย์พระธรรมเทวา มีทั้งหมด ๙ องค์ โดยได้อาจารย์ฝุ่น หอสูง ศิลปินผู้รังสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ผลงานด้านเทวศิลป์ได้รับการยอมรับว่ามีความวิจิตรบรรจง และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช่างสกุลหอสูง เป็นผู้จัดสร้าง
 
ช.อริยทรัพย์มีความเชื่อว่า เมื่อมีศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศอย่างแรงกล้าแล้ว บารมีขององค์ท่านจะช่วยบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ความมั่้งคั่ง และปราศจากภยันอันตรายทั้งปวง ทั้งนี้ผู้ที่นับถือจะต้องดำรงตนด้วยศีลอันบริสุทธิ์ เมื่อศีลสมบูรณ์แล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานของเทวะจะช่วยหนุนนำให้ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการได้
 
ทั้งหมดนี้คือประวัติและผลงานบางส่วน ที่ ช.อริยทรัพย์ ได้ปวารณาตนและที่ได้ตั้งจิตและปรารถนา ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางแห่งสายพุทธ เทวะ และศรัทธาบารมี อันจะยังประโยชน์แก่สาธารณชน ทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาและเทวปรัชญา ปราศจากความงมงายที่ไร้เหตุผล อีกทั้งประโยชน์ที่ได้จากการร่วมสนับสนุนหรือค้ำจุนพระพุทธศาสนาในการร่วมมอบปัจจัยและบูรณะพุทธสถานโบราณต่าง ๆ อีกด้วย สามารถติดตามกิจกรรมของ ช.อริยทรัพย์ เพื่อประโยชน์ด้านความรู้และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook: ช.อริยทรัพย์, Line: @chor.ariyasup, IG: chor.ariyasup