CHANGE Business

คณะกรรมการ กปน. ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้

คณะกรรมการ กปน. ลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ธ.ก.ส. เปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการการเงินชนบท

ธ.ก.ส. เปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการการเงินชนบท  สำหรับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2

 

กรุงเทพประกันชีวิต ออก “กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์” ซื้อ 1 ได้ถึง 2

กรุงเทพประกันชีวิต ออก “กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์” ซื้อ 1 ได้ถึง 2  ตอบโจทย์แผนสร้างกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตลูก

 

“Krungsri SME Trade Power Up” ขานรับสัญญาณส่งออกฟื้น

“Krungsri SME Trade Power Up”  ขานรับสัญญาณส่งออกฟื้น ด้วยวงเงินสินเชื่อเต็มศักยภาพธุรกิจ พร้อมอัดฉีดสิทธิพิเศษเพิ่ม

 

สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงคำสั่งนายทะเบียนกรณีรายงานอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่

สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงคำสั่งนายทะเบียนกรณีรายงานอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานให้รวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น