CHANGE Business

สยามพิวรรธน์รับรางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards

สยามพิวรรธน์รับรางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards จากเวที Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากการขับเคลื่อนโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste 

 

อลิอันซ์ อยุธยา จัดงาน MDRT Fashion Day 2023

 อลิอันซ์ อยุธยา จัดงาน MDRT Fashion Day 2023

 

เคทีซีเดินหน้ารุกขยายฐานสมาชิกไฮเอนด์ จับมือ เดอะ บิสเตอร์ คอลเลคชัน

 เคทีซีเดินหน้ารุกขยายฐานสมาชิกไฮเอนด์ จับมือ เดอะ บิสเตอร์ คอลเลคชัน มอบประสบการณ์สุดพรีเมียมให้สมาชิก

 

กรุงศรี โชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยสู่ธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน

 กรุงศรี โชว์ศักยภาพธุรกิจการเงินไทยสู่ธนาคารแห่งภูมิภาคอาเซียน  คว้ารางวัล “Frontier Markets Issue of the Year” จากงาน IFR Asia Awards 2022