CHANGE Business

คปภ. มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2563

 

 คปภ. มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2563 •พร้อมบูรณาการความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เป็นกลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัย ลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก”

 เลขาธิการ คปภ. นำทัพประกันภัย ลงพื้นที่ “สุดแผ่นดินตะวันออก” ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด• เล็งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยให้กับประมงพื้นบ้านไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

เคทีซีกำไรสุทธิ 9 เดือน 4,011 ล้านบาท ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ

 

เคทีซีกำไรสุทธิ 9 เดือน 4,011 ล้านบาท

ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ เดินหน้าโมเดลธุรกิจใหม่ คุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการเงิน  

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เมืองไทยประกันภัย คว้ารางวัลเกียรติยศ “บริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย”

 

 เมืองไทยประกันภัย คว้ารางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

อ่านเพิ่มเติม...

เอไอเอ ประเทศไทย ขนทัพผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ

 

 เอไอเอ ประเทศไทย ขนทัพผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ 
ร่วมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 
20 (Money Expo Bangkok 2020)

อ่านเพิ่มเติม...