CHANGE Business

“วาโก้” ผลิตบราดี พร้อมรับกำจัดถูกวิธี เพื่อโลกใบนี้ เพื่อทุกคน

“วาโก้” ผลิตบราดี พร้อมรับกำจัดถูกวิธี เพื่อโลกใบนี้ เพื่อทุกคน  ในโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ปีที่ 13  ชุดชั้นในรักษ์โลกที่จริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ   

 

กระทรวงแรงงาน ชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม

   กระทรวงแรงงาน ชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม

 

เคทีซีเปิดคอร์สอัพสกิลให้พนักงาน ในหัวข้อ “Generative AI กับคุณวิ-พ่อมด AI”

เคทีซีเปิดคอร์สอัพสกิลให้พนักงาน ในหัวข้อ “Generative AI กับคุณวิ-พ่อมด AI”

 

ธ.ก.ส. ขับเคลื่อน Agro-Tourism ชูชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยววิถีไทย

ธ.ก.ส. ขับเคลื่อน Agro-Tourism ชูชุมชนบ้านสามัคคีธรรม  ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยววิถีไทย