CHANGE ปรับมุมคิด สกิดมุมบวก

พูดตรง หรือ ปากเสีย คุณกำหนดได้

CHANGE ปรับมุมคิด สะกิดมุมบวก

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พูดตรง หรือ ปากเสีย คุณกำหนดได้

พูดตรง’ กับ ปากเสีย’ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ห่างกันแค่เส้นบาง ๆ คำนิยามของคนที่จะเป็นคนพูดตรง กับคนที่ปากไม่ดี ไม่มีสูตรตายตัว ยิ่งการตัดสินฟันธงว่าคำพูดนั้นเป็นเรื่องของคนพูดตรง หรือคนปากไม่ดี ก็เป็นการตัดสินใจที่ลำบาก เพราะจะพูดตรงหรือปากไม่ดีก็ขึ้นกับผลที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังและผู้พูดเท่านั้น คนนอกจะช่วยตัดสินไม่ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย Charkritd@gmail.com

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานหนัก จะโทษใคร

 

คำบ่นโอดโอยเกี่ยวกับการทำงานหนัก
เป็นสิ่งที่ท่านมักจะได้ยินกันบ่อย ๆ และเชื่อว่าท่านเองก็คงจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์งานหนัก
ธรรมชาติของการทำงานก็ย่อมจะมีทั้งเวลาที่งานน้อย งานหนัก งานหนักมาก
หรือหนักเกินบรรยาย เพราะงานที่เข้ามาหลาย ๆ ครั้งไม่สามารถจัดเรียงลำดับได้อย่างใจเราปรารถนา
จะมาก็มา แถมมาพร้อม ๆ กัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เป็นพนักงาน...อย่างมืออาชีพ


หลายท่านมีอาชีพเป็นลูกจ้าง ถูกว่าจ้างให้ทำงานเพื่อให้องค์กร ได้เป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ แต่ก็ทำงานเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเลยทีเดียว การเป็นพนักงานอันที่จริงถือเป็นเกียรติที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับ เพราะเราได้ทำงานกับบริษัทไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ การที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปทำงานก็ถือว่าโชคดีแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย Charkritd@gmail.com (2)

เรื่อง ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

งานหนัก จะโทษใคร

 

คำบ่นโอดโอยเกี่ยวกับการทำงานหนัก
เป็นสิ่งที่ท่านมักจะได้ยินกันบ่อย ๆ และเชื่อว่าท่านเองก็คงจะเคยตกอยู่ในสถานการณ์งานหนัก
ธรรมชาติของการทำงานก็ย่อมจะมีทั้งเวลาที่งานน้อย งานหนัก งานหนักมาก
หรือหนักเกินบรรยาย เพราะงานที่เข้ามาหลาย ๆ ครั้งไม่สามารถจัดเรียงลำดับได้อย่างใจเราปรารถนา
จะมาก็มา แถมมาพร้อม ๆ กัน

 

อ่านเพิ่มเติม...