กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น รังสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น รังสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้

 

 

 

 

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น รังสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้
ในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”

 


กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” ภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นปีที่ 6 โดยการประดับต้นคริสต์มาสบนใจกลางเมืองด้วย ลูกฟุตบอล ลูกบาส ลูกวอลเลย์บอล ลูกบอลโยคะ รวมกว่า 1,500 ลูก อุปกรณ์กีฬาเหล่านี้จะถูกนำไปสร้างประโยชน์ต่อ ด้วยการส่งมอบให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 6 โรงเรียน ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วัฒนเขจร - รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน


นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กิจกรรม A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร บริษัทและองค์กรเอกชนในเขตสาทร จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขและสีสันในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพและชุมชนย่านสาทรแห่งนี้ พร้อมทั้งส่งเสริม รณรงค์ ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ “การแบ่งปันคืนสู่สังคม”


นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในนามของคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงาน


อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตสาทร, สำนักงานเขตบางรัก Virgin Active, KPMG, KTAM, VGI, GIS, UOB, CES, SE-ED, ไทยเบฟเวอเรจ, น้ำดื่มช้าง, เครื่องดื่ม 100 Plus EPSON, Perfect Companion, Maersk Line, Damco , Diageo Moet, TOTO, PCS, TCC Technology, NCC, AIS, โจนส์ แลง ลาซาลล์, ชิน-นะ-รัช, Comfort, บางกอกอินดัสเทรียลก๊าซ, ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์, Under Armour, Major Cineplex, Warrix, โควเอ็น ซูชิบาร์ , LIXIL, Nestle, V Beyond , TAS


รวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมของโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และพันธมิตร ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย”


ต้นคริสต์มาสแห่งความสุขและการแบ่งปัน ในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” ตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ MRT สาทร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งความสุขและแสดงพลังแห่งการให้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.assetworldcorp-th.com และ www.empiretower.co.th