รับการถวายทองคำเพื่อระดมทุนเข้าโครงการหุ้มยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม

รับการถวายทองคำเพื่อระดมทุนเข้าโครงการหุ้มยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม

  

 

 

รับการถวายทองคำเพื่อระดมทุนเข้าโครงการหุ้มยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม

 

 

 

 

         คุณสมาน  คุณากรไพบูลย์สิริ (ที่ ๕ จากขวา) ประธานอำนวยการกิตติมศักดิ์ คุณสุรภีร์  โรจนวงศ์   (ที่ ๔ จากขวา) ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส เรืออากาศโท วิจักษณ์  สองจันทร์ (ขวา) ผู้ริเริ่มและเลขานุการโครงการ คุณหทัยรัตน์ จ.คุโนปกรณ์ (ที่ ๓ จากซ้าย) คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทองคำ ว่าที่ร้อยตรี ธนัท  ชัชวาลย์ (ซ้าย) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิธีการ ม.ร.ว. ชฎาทิพย์  ชยางกูร (ที่ ๒ จากขวา) คุณสาธิมา     ทานาเบ้ (ที่ ๒ จากซ้าย) และ คุณศรุตยา  มหานาวารานี (ที่ ๓ จากขวา) คณะกรรมการดำเนินโครงการ ร่วมในพิธีรับการถวายทองคำ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ. นครพนม เพื่อทำนุบำรุงและรักษายอดฉัตรพระธาตุ อันเป็นส่วนที่อยู่สูงสุดของพระธาตุ ที่มีอายุกว่า ๑๐๕ ปี ให้คงสภาพสมบูรณ์ สวยสง่างาม สมพระบารมี ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำทองคำมาถวายร่วมบุญเป็นจำนวนมาก อันเป็นมหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิต ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร  เมื่อเร็วๆนี้

 

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. จะมีพิธีรับการถวายทองคำโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานรับการถวายทองคำ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และพิธีเททองหล่อทองคำยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน และมีพิธียกยอดฉัตรทองคำฝังเพชรในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิธรรมดี คุณณัฐอร  โสภณ ๐๒-๖๑๐-๒๓๕๓ /๐๙๘-๙๔๕-๔๒๖๕ หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/DoDFoundation และ Official Line @

 

 

 

(สำนักงาน) อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒ เลขที่ ๔๙๖ – ๕๐๒ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๖๔-๕   โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๗๘   เว็บไซต์ WWW.DO-D-FOUNDATION.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิธรรมดี

สุรีรัตน์ ปานพรม  ๐๒-๖๑๐-๒๓๖๗ /๐๘๕-๐๕๘-๙๗๗๗

ศรัญญา พึ่งนุช    ๐๒-๖๑๐-๒๓๔๗ /๐๘๑-๖๘๗-๕๖๓๓

ณฤทัย  เจียกใจ   ๐๒-๖๑๐-๒๓๗๗ /๐๘๕-๙๔๖-๙๖๖๔