“สมชาติ พงคพนาไกร” นั่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ 2

“สมชาติ พงคพนาไกร” นั่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สมัยที่ 2

 

 

 

“สมชาติ พงคพนาไกร”  นั่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  สมัยที่ 2

 

 

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา การรับรองงบดุล และเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ส่วนผลงานเด่น ที่ทางหอการค้าได้มีส่วนร่วมผลักดัน เช่น การร่วมผลักดัน การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ,โครงการ อุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day รวมถึงโครงการอื่นๆ อีกมากมาย   ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลฯ

 

สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้มีผู้สมัครเป็นกรรมการทั้งสิ้น 65 คน โดยที่ประชุมใหญ่รับรองให้ผู้สมัครทั้งหมดเป็นกรรมการบริหาร พร้อมดำเนินการเลือกประธานในเวลาต่อมา ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดเห็นชอบเสนอนายสมชาติ พงคพนาไกร เป็นประธานหอการค้าคนใหม่ และเป็นสมัยที่ 2  ปีบริหาร 60-61  โดยไม่มีผู้เสนอตัวแข่งขัน

 

ด้านนายสมชาติ พงคพนาไกร  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นประธานเป็นสมัยที่ 2 ผมพร้อมที่จะทำหน้าที่ ให้เต็มที่ และจะได้แต่งตั้งและมอบหมายภาระกิจในโอกาสต่อไป และขอบคุณ คณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ร่วมกันทำงานและช่วยกันผลักดันกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จนลุล่วงไปด้วยดี สิ่งหนึ่งที่เป็นผลงานเด่น

 

คือการผลักดันให้จังหวัดอุบลเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยทางหอการค้า ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างของจังหวัด ร่วมผลักดัน จนมาถึงวันนี้ มีโอกาสสูงมาก ที่จะได้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีกับทางจังหวัดอุบราชธานี ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย และถือว่าเป็นมติใหม่ของคณะกรรมหารบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีคณะกรรมการบริหารมากสุด