งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

 

 

 

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

 


หอกาค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี้เปิด งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นศูนย์รวมของหนังสือทุกประเภท โดยรูปแบบการจัดงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือจ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ เข้าสู่หนังสือ ภายใต้แนวคิด " อ่านเพื่อ 9 อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน " นักอ่าน ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆในงานนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก  ณ ตึกสุนีย์ทาวเวอร์