รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 

 

รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

 

คุณศิวัช ภูธนแสงทอง ประธานกรรมการบริหาร Esy Space Thailand co., ltd ตัวแทนพร้อมคณะทำงาน Biz club จ.อุบลราชธานี รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน10,000 บาท จาก ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์  ประธานเครือข่ายธุรกิจ  Biz club Thailand พร้อมร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ในการขับเคลื่อน Biz Club ร่วมกัน เพื่อกิจกรรมเครือข่ายให้กับสมาชิก และสังคมในโอกาสต่อไป