การบรรยายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9

การบรรยายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9

 

 

 

 

การบรรยายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9
โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

 


ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จะไปบรรยายในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ ธรรมดีที่พ่อทำ “ไม่ว่าวันนี้ หรือวันไหน หัวใจเรายังคงมีพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงรักคนไทยมากที่สุด”การบรรยายที่สะท้อนความรู้สึกในฐานะคนไทย ที่สำนึกเสมอว่าโชคดีมีบุญที่ได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องปทุมชาติ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 02-685-2255
ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ โทร. 02-610-2364
สุภิตา พรมวรณ์ ต่อ 2219 / 089-518-4917
สุรีรัตน์ ปานพรม ต่อ 2367
นิวัฒน์ ชัยสวัสดิ์ ต่อ 2213
ศรัญญา พึ่งนุช ต่อ 2347