“ระดมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว”

“ระดมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว”

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

“ระดมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว”

 

เขื่อนแตกที่ลาว วงน้ำขยายเป็นวงกว้างมาก คนเดือดร้อนพลัดที่นา คาที่อยู่ มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาล การช่วยเหลือที่ได้ผลทันท่วงที ควรมีจิตอาสาจำนวนมากที่นำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละจุด เพื่อเข้าถึงคนเดือดร้อนได้ทันที

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ใกล้พื้นที่มากที่สุด และได้ขอรับบริจาคเงิน และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำสิ่งของผ่านทางช่องเม็ก เข้าไปในสปป.ลาว และทางมหาวิทยาลัยจำปาสักจะมารับต่อ เพื่อนำไปส่งให้ผู้ประสบภัยต่อไป

จึงขอบอกข่าวมายังเพื่อนมิตร ที่ประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว สามารถบริจาคได้อีกแห่งที่เพจ “ระดมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว” ดูรายละเอียดได้ที่

https://goo.gl/eyKj4y

https://www.facebook.com/236945323048705/posts/1785520611524494/